سیستم شما به فلش پلیر احتیاج دارد

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

اسامی پذیرفته شدگان پنجمین دوره مقدماتی آموزش معارف مهدویت
  صفحه اول -> اخبار
چاپ صفحه
ارسال صفحه براى دوستان
اسامی پذیرفته شدگان پنجمین دوره مقدماتی آموزش معارف مهدویت
تعداد نمایش : 868

 پذیرفته شدگان پنجمین دوره مقدماتی آموزش معارف مهدویت

سال تحصیلی 91-90

 اسامی به شرح زیر است:

                                                            

                

1

آزخ

مریم

2

آزرم جو

سمیه

3

احمدی

صدیقه

4

احمدی

فاطمه

5

احمدیان زاده

سیده راحله

6

اسدی ارزندئی

مژگان

7

اكبرزاده

كبری

8

اكرمی نیا

صدیقه

9

امامی كوشا

فاطمه

10

امیر احمدی

نرجس

11

امینیان

فرشته

12

باقرزاده یزدی

مرضیه

13

برزمینی

سمیه

14

برومند علیپور

فهیمه

15

بكائول

معصومه

16

بهروز

فاطمه

17

بهزادی نیك

اشرف

18

بیدار مغزی

اعظم

19

پاخیره

ناهید

20

پاداشیان

مریم

21

پاشاخانی

نجمه

22

پرویان

فاطمه

23

توكلیان اكبری

زهرا

24

ثقفی نیك

نرگس

25

جنتی فر

اعظم

26

جهانی

مرضیه

27

جهانی

طاهره

28

حجتی نیا

محدثه

29

حسین نژاد

زهره

30

حسینی

مرضیه

32

حسینی

سید اعظم

33

حسینی

ملیحه

34

حسینی

وحیده

35

خاتمی

فاطمه

36

خاوری

معصومه

37

خدابنده شهركی

سمانه

38

خزاعی

ملیحه

39

خمر

اسماء

40

دلخوش

زینب

41

رادمنش

سید عاطفه

42

راستین پور

زهرا

43

رحمانی

سمیرا

44

رحمانی

پروین

45

رحیمی

سمیه

46

رسد تمام

زهرا

47

رضازاده شجاعی

زهرا

48

رضایی

بتول

49

رضایی

مریم

50

رضایی

زهرا

51

سادات صفائی

سمیه

52

سعیدیان

مطهره

53

سلامت انجشش

فاطمه

54

سلیمانی نژاد

بی بی خدیجه

55

سلیمانی نژاد

مرضیه سادات

56

سلیمانیان شكیب

سمیه

57

سوختانلو

سمیه

58

سوقندی

مریم

59

شادكام

طاهره

60

شكری طرقی

اكرم

61

شهرآبادی

نفیسه

62

صابرراد

معصومه

63

صالحی

سمیه

64

صالحی مقدم

مطهره

65

صدر بخلمه

مریم

66

صفری

زهرا

67

طبابائی شیرازی

فاطمه سادات

68

طیرانی دلیر

هانیه

69

ظریفیان

سید ملیحه

70

عابدی كارشك

صدیقه

71

عباس زاده قوچانی

خدیجه

72

عباس نژاد

محبوبه

73

عباسی

صفیه

74

عباسی

وجیهه

75

علوی

سید آتنا

76

علوی

فائزه

77

علیپور

خدیجه

78

علیزاده

سمیه

79

غلامی

ربابه

80

فرخاری

زهرا

81

فصیحی

راضیه

82

فهمیده اكرامی

فرشته

83

فیاضی بارجین

نرجس

84

قاضی زاده

زهرا

85

قیصری زاده

زكیه

86

كرامتی

زهرا

87

كرمی

طیبه

88

كمالی ماریان

زهره

89

لسانی فلافن

 

90

لطفی

زهرا

91

لكزائی

حمیده

92

متولی زاده

هانیه

93

مجاهد

طاهره

94

محبوبی تبریزی

مریم

95

محدث

زهره

96

محدث

جمیله

97

مدحت بجنورد

طاهره

98

مراوی خانقاه

منصوره سادات

99

مروتی

سهیلا

100

مظلومی كل ختمی

مریم

101

مقدم حبیب زاده

نرگس

102

منبتی خراسانی

راحله

103

موسوی

فاطه

104

موسوی

سید مطهره

105

موسوی

محدثه سادات

106

موسوی

معصومه

107

موسوی

زهرا

108

موسی پور پرویزی

اكرم

109

مهاجری خراسانی

كبری

110

مهدوی نیك

زهره

111

میرزایی

معصومه

112

ناصری

صدیقه

113

نامی

صالحه

114

نبوی نژاد

محبوبه

115

نجفی پور

اشرف

116

نصرالهی

سید فاطمه

117

نقره بقمچ

ام كلثوم

118

نوروزی

فاطمه

119

نوری

غزاله

120

نیازی

فاطمه

121

وزیری

سمیه

122

هزاره

اكرم

123

هوشمند جاغوری

زهره

124

یاسین زاده

فهیمه

125

یزدانی

فائزه

126

یشتی

سوسن

127

یعقوبی اول

زهرا

 

منشورات مهدویت